ESPLANADA logo web

Arhitekturno urbanistične ureditve

Ureditev samooskrbnega zelenega posestva Pišece

Lokacija objekta: Pišece – Občina Brežice

Tip: sonaravna urbana ureditev
Območje urejanja:  cca 3,5 ha
Faze projektiranja: IDZ
Leto projektiranja: 2020

Faza: v načrtovanju