ESPLANADA logo web

Turistično nastanitveni objekti

SPA center Pule

Lokacija objekta: Trebelno

Tip: wellness – savne, masažni bazeni, masažne sobe
Etaže: 2K+P+M
Neto tlorisna površina objekta: 600 m2
Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
Leto projektiranja: 2009-2017

Faza: izvedeno