ESPLANADA logo web

Poslovno stanovanjski objekti

Stanovanjska soseska Podutik

Lokacija objekta: Ljubljana

Tip: poslovno stanovanjski objekt in 39 vrstnih hiš
Etaže: K+P+2N
Neto tlorisna površina objektov skupaj: 11.900 m2
Faze projektiranja: IZP, DGD
Leto projektiranja: 2019 – 2021

Faza: v načrtovanju