ESPLANADA logo web

Javni objekti

Parkirna hiša Grosuplje

Lokacija objekta: Grosuplje

Tip: parkirna hiša
Etaže: K+P+5N
Neto tlorisna površina objekta: 3.000 m2
Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
Leto projektiranja: 2018-2020

Faza: izvedeno