ESPLANADA logo web

Logistično-proizvodno-poslovni objekti

Orkoplast

Lokacija objekta: Trebnje

Tip: proizvodno poslovni objekt
Etaže: pritličje, nadstropje
Neto tlorisna površina objekta: 3.900 m2
Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
Leto projektiranja: 2019-2020

Faza: v izgradnji