ESPLANADA logo web

Prostorsko načrtovanje

OPPN stanovanjska soseska Log 1

Lokacija objekta: Log – Občina Log Dragomer

Tip: Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN
Območje urejanja:  8.000 m2
Faze projektiranja: OPPN
Leto projektiranja: 2019-2020

Faza: v načrtovanju