ESPLANADA logo web

Prostorsko načrtovanje

OPPN stanovanjska soseska Ivančna Gorica

Lokacija objekta: Ivančna gorica

Tip: Občinski podrobni prostorski načrt – OPPN
Območje urejanja:  1,5 ha
Faze projektiranja: OPPN
Leto projektiranja: 2019-2020

Faza: v načrtovanju