ESPLANADA logo web

Logistično-proizvodno-poslovni objekti

Mapi pipe

Lokacija objekta: Komenda

Tip: proizvodno poslovni objekt
Etaže: pritličje, nadstropje
Neto tlorisna površina objekta: 2.850 m2
Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
Leto projektiranja: 2017-2018

Faza: izvedeno