ESPLANADA logo web

Poslovno stanovanjski objekti

Kuzmičeva 7

Lokacija objekta: Ljubljana

Tip: poslovno stanovanjski objekt
Etaže: pritličje 3N
Neto tlorisna površina objekta: 2.600 m2
Faze projektiranja: IDZ
Leto projektiranja: 2020

Faza: v načrtovanju