ESPLANADA logo web

Turistično nastanitveni objekti

Hotel Medno – prenova in novogradnja

Lokacija objekta: Medno

Tip: hotel z restavracijo, wellness
Etaže: K+P+3N
Neto tlorisna površina: 3.860 m2
Faze projektiranja: IDZ, IZP, DGD, PZI
Leto projektiranja: 2019-2020

Faza: v načrtovanju