ESPLANADA logo web

Turistično nastanitveni objekti

Hotel Brdo – prenova

Lokacija objekta: Brdo pri Kranju

Tip: hotel z restavracijo, visitor centrom  in wellness
Etaže: K+P+4N
Neto tlorisna površina objektov skupaj: 7.700 m2
Faze projektiranja: IDZ, IZP,PZR
Leto projektiranja: 2020

Faza: v načrtovanju