ESPLANADA logo web

Logistično-proizvodno-poslovni objekti

Cookinox

Lokacija objekta: Ivančna Gorica

Tip: proizvodno poslovni objekt
Etaže: pritličje, nadstropje
Neto tlorisna površina objekta: 4.000 m2
Faze projektiranja: IDZ, PGD, PZI, PID
Leto projektiranja: 2016-2017

Faza: izvedeno

Cookinox

Lokacija: Ivančna Gorica
Tip: Proizvodno poslovni objekt
Bruto zazidalna površina: 4000 m2
Leto projektiranja: 2016
Faza: zgrajeno