ESPLANADA logo web

Energetske sanacije

Energetska sanacija bazena Tivoli

Lokacija objekta: Ljubljana

Tip: Celovita energetska sanacije
Faze projektiranja: PZI
Leto projektiranja: 2017-2018

Faza: izvedeno